HSB PENSIONÄRSKLUBB REIMERSHOLME
 Aktiv pensionärsklubb
HPR är en pensionärsklubb inom HSB Stockholms Pensionärsråd och har till uppgift att samla alla pensionerade HSB-medlemmar i bostadsrättsföreningarna Bränneriet, Musteriet, Mälaren, Pålsundet och Reimer för att i gemenskap utveckla och befrämja trivsel och trygghet i boendet.
Som ett led i denna målsättning ingår bland annat att i HPR:s regi organisera trivsamma möten och/eller andra arrangemang minst en gång per månad med sommaruppehåll, samt att stimulera och utveckla medlemmarnas medverkan i studie-, kultur- och reseverksamhet.
HPR ser det som en viktig uppgift att bevaka och behandla boendefrågor och andra för medlemmarna närliggande intressefrågor. Inte minst tillgång till egna, bostadsnära samlingslokaler kräver uppmärksamhet. HPR ska också i förekommande fall verka som stöd för kooperativa idéer, exempelvis de utvecklingslinjer som HSB Stockholm arbetar med.
HPR kan samverka med andra på Reimersholme verksamma sammanslutningar, vilkas verksamhet står i överensstämmelse med HPR:s mål.
Tunnor och Nät
MEDLEMSKAP
Medlemskap i HPR står öppet för alla medlemmar i HSB:s bostadsrättsföreningar på Reimersholme, nämnda i Stadgar § 1, som helt eller delvis uppbär ålders-, avtals- eller sjukpension. Även maka/make och sambo till medlem äger rätt tillhöra HPR utan att vara pensionär.

pdfHPR Nytt hösten 2015

pdfHPR verksamhetsberättelse 2014Sidan uppdaterad 2015-08-18
Brf. Bränneriet  
sidtopp 
sidans top
   
Post
Styrelsens e-post
läses regelbundet
men inte varje dag
"styrelsen"
   
Denna sida sköts och 
uppdateras av 
Olof Ekström   e-post:
"olof ekstrom"