Renovera eller bygga om

Renovera eller bygga om?

Föreningen har olika regler för att renovera respektive bygga om:

 • Ska du renovera, det vill säga rusta upp ytskikt, byta ut badrums- eller köksutrustning etc. utan att planlösningen påverkas, så behöver du inte anmäla det. Du behöver bara följa de generella reglerna nedan.

 • Ska du bygga om, det vill säga göra ingrepp på bärande konstruktion, infästning i fasad, ändra planlösning, vatten, avlopp, ventilation eller värme etc., så krävs anmälan enligt nedan samt att de särskilda reglerna för ombyggnad och de generella reglerna följs.

Regler för ombyggnad

Skicka in anmälan i god tid

Ska du bygga om i lägenheten krävs dels att ansökningsblanketten nedan med tillhörande intyg/ritningar skickas in till förvaltaren, dels att styrelsen har godkänt ombyggnaden.

Läs fliken med checklista innan du fyller i fliken med blanketten. Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta förvaltaren. Undertecknad blankett och samtliga intyg, ritningar etc. mailas till brf-branneriet@einarmattsson.se.

Var ute i god tid innan du ska bygga om! Beräknad handläggningstid är sex veckor.

Vänta in godkännande och eventuella intyg

Du får inte börja med några arbeten innan du fått styrelsens godkännande, annars kan du tvingas återställa utförda förändringar. Du riskerar skadestånd om förändringarna har en negativ påverkan på fastigheten, utgör risk för framtida skador eller innebär ökande kostnader för föreningen. Styrelsen får utkräva vite om förändringar gjorts utan styrelsens godkännande.

Du som lägenhetsinnehavare bär det fulla ansvaret även för en godkänd ombyggnad.

Ändring av el, vatten, avlopp, ventilationskanaler eller bärande konstruktion måste alltid godkännas av auktoriserad entreprenör/ konsult.

Rivning av, öppning eller håltagning i vägg kräver tillstånd av styrelsen och i vissa fall intyg från konstruktör.

Skicka in dokument när ombyggnaden är färdig

Efter avslutat arbete måste du skicka in en kopia av våtrumsintyg/kvalitetsdokument och eventuell egenkontroll till brf-branneriet@einarmattsson.se.

Ändras planlösningen ska föreningen ha nya relationshandlingar. De ska upprättas av fackman.

Regler för all renovering och ombyggnad

 • Arbeten som är ljudliga får bara göras måndagfredag kl. 818 och lördag, söndag och helgdag kl. 918.

 • Alla grannar i huset ska informeras om störande arbeten minst en vecka innan de påbörjas.

 • Behöver vattnet stängas av så måste maskinisten kontaktas per mail minst 5 dagar före önskad avstängning. Alla grannar bör informeras i god tid innan.

 • Alla arbeten ska utföras fackmannamässigt, enligt gällande branschregler och av behörig fackman vid behov.

 • Du som bostadsrättsinnehavare ska informera anlitade hantverkare om föreningens förhållningsregler innan arbeten påbörjas.

 • Husen har mycket tunna valv, så vid bilning krävs alltid stämpning (att golvet stadgas upp) från grannen under.

 • Avfall ska hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt. Byggavfall får stå utanför porten i max 5 dagar.

 • Gemensamma utrymmen ska städas dagligen vid nedsmutsning.

Regler för kök och köksventilation

 • Anlita auktoriserade hantverkare för vatten- eller avloppsinstallationer.

 • Under diskho, diskmaskin, kyl och frys ska finnas läckageskydd/underlägg.

 • Se över vattenavstängningen om diskmaskinen byts.

 • Blandare som installeras måste ha rätt tryck, minst 10 bar.

 • Inspektionsluckorna i kök och badrum måste vara fria, de får inte täckas över.

 • Enbart spiskåpor utan fläkt får anslutas till föreningens ventilationssystem.

Regler för badrum och badrumsventilation

 • Entreprenörer ska vara behöriga och utföra arbetet enligt aktuell utgåva av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BKR).

 • Anlita auktoriserade hantverkare för vatten- eller avloppsinstallationer.

 • Badrummen är ursprungligen byggda med enkelgips. För att kakla badrummet måste gipsväggarna obligatoriskt förses med en extra gipsskiva.

 • Blandare som installeras måste ha rätt tryck, minst 10 bar.

 • Inspektionsluckorna i kök och badrum måste vara fria, de får inte täckas över.

 • Avloppsbrunnen får inte flyttas eftersom bjälklagen är väldigt tunna, men byt ut golvbrunnen till en som uppfyller dagens krav.

 • Ta bort eventuell vattenburen handdukttork. Demonteringen ska ske så att stillastående vatten inte uppstår. Installera endast elektriska handdukstorkar.

 • Behåll injusterat luftflöde för frånluftsventilationen i badrum och toaletter.

Regler för värme och ventilation

 • Täck inte för till- och frånluftsventiler eftersom det påverkar hela systemet.

 • Bygg inte in radiatorerna.

Regler för el

 • Anlita auktoriserad elektriker för elinstallationer.