Tvättstugor, Takterrasser och BastuR

Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor. De finns på nedersta planet, ingång från kajen (eller från trapphuset) på:

 • Rhg 25

 • Rhg 63

 • Rhg 73

Tvättstugorna är utrustade för två parallella tvättpass. Respektive tvättpass har tillgång till en maskingrupp med:

 • 2 st. 6 kg tvättmaskiner

 • 2 st. torktumlare

 • 1 st. torkskåp

maskingrupp 1 har dessutom tillgång till:

 • 1 st. 8 kg tvättmaskin för grövre tvätt

 • 1 st. torkrum

och gemensamt finns:

 • 1 st. centrifug

 • 1 st. bred varmmangel

 • 1 st. kallmangel

 • 1 st. vibrasug för mattrengöring i ett angränsande rum.

Bokning

Tvättstugorna kan endast användas kl. 7–22. Strömmen till maskinerna är automatiskt avstängd övrig tid. Avsluta alltså din tvättning i god tid innan kl. 22!

Boka din tvättid på bokningstavlorna i portarna eller i en tvättstuga.

OBS! Tvättpasset måste aktiveras genom att du loggar in på tavlan när du tvättar. Annars förfaller passet och kan tas över av någon annan efter 30 minuter. Bokning måste alltid göras även om tvättpasset är ledigt när du kommer till tvättstugan!

Takterrasser

På varje hus finns en takterrass med möbler och grillar för odling, solbad, grillning med mera. Toalett, dusch och förrådsrum finns i anslutning till terrasserna.

Kom ihåg:

  • Grilla eller rök inte nära friskluftsintaget.

  • Använd inte tändvätska, det finns grilltändare på varje terrass.

  • Använd inte partytält, parasoller eller andra konstruktioner, möbler etc. som kan ramla ned från eller på något sätt förstöra golv eller tätskiktet på terrasserna. Använd Åttingen eller föreningens övriga lokaler för fester och liknande.

  • Terrasserna ligger ovan och nära lägenheter. Respektera att det ska vara lugnt efter kl. 22 och tyst efter kl. 23.

Styrelsen kan ge bidrag till vissa utlägg för terrassernas skötsel. Läs mer via länken:

Instruktion för blompengar

Bastur och relaxrum

Bastu och relaxrum finns högst upp i varje sjöhus i anslutning till takterrassen. De är gemensamma för boende i respektive husblock.

Bastun får användas kl. 8–22 och bokas via tavlan i portarna.