Hämta nya Blippar

Hämta ut blippar

Nya blippar kan kvitteras ut av lägenhetsinnehavaren eller ombud under tider som kommer anslås här.

OBS! Den som hämtar ut blipparna ska legitimera sig.

Ombud ska ha fullmakt att kvittera ut nya blippar. Fullmakten ska innehålla följande: förnamn, efternamn, lägenhetsnummer (de tre siffror som står på lägenhetsdörren), datum, signatur och namnförtydligande av lägenhetsinnehavaren.

Behörighet

De nya blipparna går till: alla portar, källargångar, terrassdörrar och barnvagnsrum i den egna huskroppen, till cykelrummen i antingen Rhg 23-49, Rhg 53-65 eller Rhg 71-79, båtförråd, cykelverkstad, Prylen, tvättstugorna samt för boende i Rhg 23-65 även till kulverten.

Eventuell behörighet till garage, däckförråd och föreningslokaler kommer att föras över till de nya blippar som har samma färg som de gamla med behörighet.

Den som så önskar kan få begränsad behörighet för exempelvis minderåriga på en eller flera blippar. En blipp med begränsning fungerar dock alltid till alla portar på plan 0 och till cykelrummen. Däremot inte för bokning av lokaler.

Gör om gamla bokningar

Bokningar som gjorts med gamla blippar och via webbokningen kommer tills vidare att ligga kvar på de gamla blipparna för tillträde till gästrummen, Åttingen, pingislokalen eller för avbokning. Boka om de gamla bokningarna med ny blipp.

Webbokningen är stängd en tid framöver för att undvika missförstånd om vilka blippar som hör ihop med vilken bokning. Boka i stället på porttavlorna. Använd dina nya blippar för nya bokningar. 

Fungerar till den 31 oktober

De gamla blipparna fungerar fram till och med 31 oktober. Använd era nya blippar så snart ni fått dem. Eventuella problem eller borttappade blippar anmäls omgående till maskinisten@branneriet.se

Borttappade blippar kan enkelt spärras så att passersystemet förblir säkert. 

Vid eventuellt strömavbrott finns back-up i blipp- och låssystemet i 12 timmar.