Återvinning och avfall

Tidningar och pappersförpackningar

Återvinning av tidningar kan göras i föreningens tre grovsoprum. Använd din blipp för att komma in. Det finns även behållare för tidningar på garageplan. 

Tidningar och ALLA sorters förpackningar återvinns i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) behållare mitt emot Åttingen på andra sidan Reimersholmsgatan.

Glas- och metallförpackningar

ALLA sorters förpackningar återvinns i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) behållare mitt emot Åttingen på andra sidan Reimersholmsgatan.

Matavfall

40 procent av allt som hamnar i soppåsen är matavfall. Att slänga matavfall i hushållssoporna är ohållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Från den 1 juli 2024 blir det därför obligatoriskt för boende och hyresgäster i brf Bränneriet att sortera ut allt sitt matavfall från övrigt avfall. Kommunen planerar en optisk lösning där gröna påsar med matavfall ska skiljas från andra hushållssopor.  

Föreningen har sedan länge tillstånd att kompostera matavfall. Komposterna finns i det lilla, gula huset vid Reimersholmsgatan 65 1tr. Kontakta kompostgruppen på Facebook för kod till komposthuset och mer information. 

Hushållssopor

Övriga hushållssopor slängs väl förpackade i husens sopnedkast. 

Sopnedkasten är anslutna till en sopsug som är gemensam för hela Reimersholme. Transportledningarna är cirka 3 km långa, endast 40 cm i diameter och nedgrävda i marken. Terminalen för sopsugsanläggningen ligger vid hotellet. Där hämtas cirka 20 ton sopor i månaden. Tack vare anläggningen slipper vi en hel del tung trafik på vår vackra ö.

Kom ihåg:

Kontaktpersoner: Lars Gerrby (representant för brf Bränneriet i Reimersholmes sopsugssamfällighets styrelse), Malte Cederström (suppleant). Föreningens andel i samfälligheten är 32,7 procent.

Saker, böcker med mera

Hela och rena saker, böcker, mindre möbler med mera ställs i föreningens bytesrum Prylen, Reimersholmsgatan 53 bv. Använd din blipp för att komma in. Du kan även annonsera ut saker med mera i Reimersholmes lokala Facebook-grupp

Böcker kan du även lämna i bokhyllor i föreningens tvättstugor. 

Grovsopor, julgranar

Föreningen har tre rum för grovsopor, ett i stort sett i vardera husblock, samt ett större containerrum vid parkeringsplanen. Använd din blipp för att komma in.

Julgranar läggs bakom el-soprummet, vid det gula komposthuset, på Reimersholmsgatan 65 1tr när de tjänat ut sitt syfte. Ta bort all plast och liknande först. 

Elsopor, glödlampor, batterier

Mindre elsopor, glödlampor, batterier: använd kommunens olika avfallstjänster för att ta hand om dem på en miljöriktigt sätt, till exempel den mobila miljöstationen som stannar till på garageplanen vissa kvällar. Större elsopor som kylskåp, diskmaskiner och andra vitvaror transporteras bort av dig eller din leverantör när du byter ut dem.

Batterier och glödlampor kan lämnas i föreningens tre rum för grovsopor, ett i stort sett i vardera husblock. Använd din blipp för att komma in.

Batterier kan också lämnas på Coop eller i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) behållare mitt emot Åttingen på andra sidan Reimersholmsgatan.

Miljöfarligt avfall

Lämna miljöfarligt avfall till kommunens olika avfallstjänster, till exempel den mobila miljöstationen som stannar till på föreningens garageplan vissa kvällar

Mer information

Information om hur du sorterar ditt avfall finns på sopor.nu eller på Stockholm vatten och avfalls webbplats