Återvinning och avfall

Tidningar och pappersförpackningar

Återvinning av tidningar kan göras i föreningens tre grovsoprum. Använd blipp för att komma in. Det finns även behållare för tidningar på garageplan.

Tidningar och ALLA sorters förpackningar återvinns i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) behållare på andra sidan Reimersholmsgatan mitt emot Åttingen.

Glas- och metallförpackningar

ALLA sorters förpackningar återvinns i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) behållare på andra sidan Reimersholmsgatan mitt emot Åttingen.

Matavfall

Föreningen har tillstånd att kompostera matavfall. Kompostera i det lilla, gula huset vid Reimersholmsgatan 65 1tr. Kontakta kompostgruppen på Facebook för kod till komposthuset och mer information.

Ett pilotprojekt med att sortera ut matavfall i bruna papperspåsar pågår i grovsoprummet på Reimersholmgatan 63 bv. De kärlen töms av kommunen två gånger i veckan. Eventuella frågor ställs till ansvariga Lars Edman, Reimersholmsgatan 65 (lars.edman@gmail.com, 070-565 99 95).

Hushållssopor

Övriga hushållssopor slängs väl förpackade i sopnedkasten.

Sopnedkasten är anslutna till en sopsug som är gemensam för hela Reimersholme. Transportledningarna är cirka 3 km långa, endast 40 cm i diameter och nedgrävda i marken. Terminalen för sopsugsanläggningen ligger vid hotellet. Där hämtas cirka 20 ton sopor i månaden. Tack vare anläggningen slipper vi en hel del tung trafik på vår vackra ö.

Kom ihåg:

  • Släng enbart soppåsar som får lätt går ned i sopnedkasten och inga stora sopor -- det blir stopp som är dyra och krångliga att åtgärda!

  • Flytande ämnen får under inga förhållanden kastas i sopnedkasten, på grund av rostrisk och kletiga rör.

  • Kasta ej glas och metall, på grund av slitage av rören och att glasbitar kan samlas upp, fastna och orsaka stopp.

  • Kasta ej papper, kartong eller wellpapp, eftersom de kan veckla upp sig och fastna.

Kontaktpersoner i Reimersholmes sopsugssamfällighets styrelse: Lars Gerrby (ordinarie representant för brf Bränneriet), Malte Cederström (suppleant)

Saker, böcker med mera

Hela och rena saker, böcker, mindre möbler med mera ställs i föreningens bytesrum Prylen, Reimersholmsgatan 53 bv. Du kan även annonsera ut dem i Reimersholmes lokala Facebook-grupp.

Böcker kan du även lämna i föreningens tvättstugor.

Grovsopor, julgranar

Föreningen har tre rum för grovsopor, ett i stort sett i vardera husblock, samt ett större containerrum vid parkeringsplanen. Använd blipp för att komma in.

Julgranar läggs vid det gula komposthuset på Reimersholmsgatan 65 1tr när de tjänat ut sitt syfte. Ta bort all plast och liknande först.

Elsopor, glödlampor, batterier etc.

Elsopor, glödlampor, batterier etc. läggs i el-soprummet på Reimersholmsgatan 65 1tr. Använd blipp för att komma in. Kontakta maskinisten först om du har skrymmande elsopor.

Batterier och glödlampor kan även lämnas i föreningens tre rum för grovsopor, ett i stort sett i vardera husblock. Använd blipp för att komma in.

Batterier kan också lämnas på Coop eller vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) behållare på andra sidan Reimersholmsgatan mitt emot Åttingen.

Miljöfarligt avfall

Kontakta maskinisten om du har miljöfarligt avfall eller använd kommunens olika avfallstjänster för att ta hand om dem på en miljöriktigt sätt.

Mer information

Information om hur du sorterar ditt avfall finns på sopor.nu