Värme och ventilation

Värme och ventilation

Föreningens hus värms med fjärrvärme från Stockholm Exergi AB. I lägenheterna kommer cirka 90 procent av värmen från de vattenburna radiatorerna (elementen) och ca 10 procent från förvärmd friskluft. Fastigheterna är energideklarerade och genomgår regelbunden obligatoriskt ventilationskontroll (OVK).

Styrning

Systemet som styr och övervakar värme- och ventilationssystemen heter Fidelix. I de 18 huskropparna och några lokaler finns sammanlagt 22 fläktrum för ventilation och distribution av luftburen värme. Dessutom finns motsvarande styrutrustning i tre undercentraler för vattenburen värme som är anslutna till fjärrvärmenätet. Mer information finns i föreningens energideklarationer och i protokollen från OVK.

Nattkyla

Bränneriets har nattkyla i ventilationssystemet. Det innebär i princip att den luft som blåses in i lägenheterna inte värms upp under vissa omständigheter. Uppvärmning av luften till 21,5 grader har annars varit det normala. Syftet är att få ner temperaturen något under heta sommardagar. Om utetemperaturen är över 18 grader i genomsnitt under 24 timmar kan nattkyla aktiveras viss tid på dygnet. Om utetemperaturen understiger 16 grader så avbryts nattkylan.

Energideklarationer

Enligt lag ska Bränneriet energideklarera sina fastigheter. Det ska göras minst vart tionde år.

Aktuell energideklaration för respektive fastighet kan du få av styrelsen.

OVK

Fastighetsägaren har skyldighet att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart tredje år. Allvarliga brister måste åtgärdas. Resultatet av kontrollen ska hållas tillgängligt för de boende.

Protokoll från senaste OVK för respektive fastighet kan du få av styrelsen.

Köksfläktar

Det är inte tillåtet att ansluta köksfläktar med egen motor till husets ventilationssystem!

Fettfilter till den ursprungliga spiskåpan kan köpas hos maskinisten.

Vädringsfönster

Filter till vädringsfönstren kan fås hos maskinisten.