Värme och ventilation

Värme och ventilation

Föreningens hus värms med fjärrvärme från Stockholm Exergi AB. I lägenheterna kommer cirka 90 procent av värmen från de vattenburna radiatorerna (elementen) och ca 10 procent från förvärmd friskluft. Ventilationen är så kallat FTX-system, ett mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.

Fastigheterna är energideklarerade och genomgår regelbunden obligatoriskt ventilationskontroll (OVK).

Styrning

Systemet som styr och övervakar värme- och ventilationssystemen heter Fidelix. I de 18 huskropparna och några lokaler finns sammanlagt 22 fläktrum för ventilation och distribution av luftburen värme. Dessutom finns motsvarande styrutrustning i tre undercentraler för vattenburen värme som är anslutna till fjärrvärmenätet. Mer information finns i föreningens energideklarationer och i protokollen från OVK.

Energideklarationer

Enligt lag ska Bränneriet energideklarera sina fastigheter. Det ska göras minst vart tionde år. Energideklarationen är tillgänglig i respektive port. Senaste energideklarationen gjordes år 2019.

OVK

Fastighetsägaren har skyldighet att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart tredje år. Allvarliga brister måste åtgärdas. Resultatet av kontrollen är tillgängligt i respektive port. Senaste kontrollen gjordes år 2022.

Köksfläktar

Det är inte tillåtet att ansluta köksfläktar med egen motor till husets ventilationssystem!

Fettfilter till den ursprungliga spiskåpan kan köpas hos maskinisten.

Vädringsfönster

Filter till vädringsfönstren fås hos maskinisten. Rekommendationen är att byta dem 1-2 gånger per år.