Värme och ventilation

Värme och ventilation

Föreningens hus värms med fjärrvärme från Stockholm Exergi AB. I lägenheterna kommer cirka 90 procent av värmen från de vattenburna radiatorerna (elementen) och cirka 10 procent från förvärmd friskluft. Ventilationen är ett så kallat FTX-system, ett mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Temperaturen i lägenheten ska vara runt 21 grader. 

Styrning

Systemet som styr och övervakar värme- och ventilationssystemen heter Fidelix. I de 18 huskropparna och några lokaler finns sammanlagt 22 fläktrum för ventilation och distribution av luftburen värme. Motsvarande styrutrustning finns även i tre undercentraler för vattenburen värme som är anslutna till fjärrvärmenätet. Mer om detta står i föreningens energideklarationer och OVK-protokoll.

Energideklarationer

Föreningen ska enligt lag energideklarera sina fastigheter, minst vart tionde år. Energideklarationen är tillgänglig på tavla i respektive port. Senaste energideklarationen gjordes år 2019.

OVK

Fastighetsägaren ska göra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart tredje år. Allvarliga brister måste åtgärdas. Resultatet av kontrollen är tillgängligt i respektive port. Senaste kontrollen gjordes år 2023.

Köksfläktar

Det är inte tillåtet att ansluta köksfläktar med egen motor till husets ventilationssystem.

Vädringsfönster

De vita filtren till vädringsfönstren bör bytas 12 gånger per år. Kontakta fastighetsskötaren för nya filter.