GArage, Förråd, skyddsrum

Garage

Föreningen har ett garage med enkelplatser, dubbelplatser, inburade platser och platser med laddboxar. Totalt har garaget 334 bilplatser samt några enstaka motorcykelplatser. Det finns även spolplatser för biltvätt på alla våningsplan. 

Garageplatser hyrs ut till medlemmar i föreningen, i mån av plats till andra.

Pris

Priset beror på om du bor i föreningen och typ av plats. Priset för enkelplats för medlemmar är i nivå med kostnaden för boendeparkering på gatan i området. 

Uthyrning och kö

Uthyrning och köhantering hanteras av HSB:s Kund- och medlemsservice. Kontakta dem om du vill veta om det finns lediga platser och aktuellt pris. 

Laddplatser

Garagets 37 platser med laddboxar kostar 200 kronor mer än vanliga garageplatser. Ägaren får också betala för laddad el. Hör av dig till HSB:s Kund- och medlemsservice ovan för kö till eller intresseanmälan för laddbox. 

Styrelsen kommer utvärdera laddboxarna och debiteringssystemet innan ytterligare installeras. Minst 20 personer kommer behöver vilja ha en box sin garageplats för att det ska vara ekonomiskt möjligt att installera ytterligare boxar. Dessutom måste föreningen få statliga bidrag för installationerna. 

Däckförråd

På plan -3 i garaget finns ett däckförråd för boende med garageplats som inte vill förvara däck i sitt källarförråd. Alla däck måste vara märkta med namn och telefonnummer. Inga andra saker får förvaras i däckförrådet. 

Pris: 500 kr per år för fyra däck.

Ställ dig i kö till en plats i däckförrådet genom att logga in på https://mitthsb.hsb.se, under Min bostad > Mina köer. Där kan du även göra intresseanmälan till en, flera eller alla platser och följa din kötid. 

Tillgång till garage 

Kontakta fastighetsskötaren för frågor om blipp för att komma in i garaget.

Parkeringsplatser

Föreningen har även två bilparkeringsplatser utomhus till uthyrning via HSB:s Kund- och medlemsservice

Låsbara cykelställ under tak utomhus finns utanför Reimersholmsgatan 41 -3tr och 71 bv.

Förråd

Cykel- och barnvagnsrum

Cykelrum finns i varje hus. Barnvagnsrum finns på entréplanet i alla trapphus. Använd din blipp för att komma in.

Källarförråd och extra förråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd av varierande storlek, de flesta är cirka 6 kvadratmeter. 

Föreningen har dessutom 36 extra förråd för uthyrning i storleken 1,6–11 kvadratmeter. De är spridda runt om i husen och har skiftande kvalitet.

För att ställa sig i kö till ett extra förråd, säga upp sin köplats eller sitt förråd, så hör av dig till HSB:s Kund- och medlemsservice. Ett 30-tal personer står i kö till extra förråd (mars 2020). 

Prisexempel för extra förråd

Fast kostnad: cirka 2 000 kr/år

Rörlig kostnad: cirka 400 kr/år per kvadratmeter

Prisexempel:

Förråd på 1,6 kvm: cirka 3 000 kr per år

Förråd på 11 kvm: cirka 6 000 kr per år.

Skyddsrum

Det finns ett skyddsrum per husblock i föreningen, sammanlagt sju stycken. Ingångar till respektive skyddsrum finns på Reimersholmsgatan 23, 39, 47, 57, 65, 71 och 77. Portarna och rummen är märkta med skylten för skyddsrum. 

I fredstid får skyddsrummen användas till annat, till exempel som förråd eller cykelrum, men rummets särskilda detaljer för exempelvis ventilation måste kunna kommas åt för inspektion och underhåll. Rummen måste också kunna återställas till skyddsrum inom två dygn, enligt reglerna, vilket är förberett. 

Föreningens skyddsrum inspekterades i maj 2021.

Mer om skyddsrum på msb.se