Renovera eller bygga om

Krav på anmälan och dokumentation

Föreningen ställer olika krav på anmälan och dokumentation av renovering eller ombyggnad av lägenheten, beroende på omfattning. De generella reglerna för all renovering eller ombyggnad längre ned på denna sida ska alltid följas.

Frågor om bostadsanpassningar av lägenhet, hissar etc. ställs till förvaltaren.


 1. Mindre renovering: Enklare åtgärder på ytskikt (inte i våtrum), till exempel målning, tapetsering, byte av köksskåp, golv etc.

Dessa åtgärder kräver: enkel anmälan per mail till förvaltaren. Beskriv önskad åtgärd och ange dina kontaktuppgifter. Du behöver inte fylla i en renoveringsanmälningsblankett.


 1. Omfattande renovering: åtgärder i våtrum, byte av vitvaror, sanitetsporslin, förändring eller upprustning av elinstallation etc. som kräver el- eller vattenavstängning.

Dessa åtgärder kräver: ifylld renoveringsanmälningsblankett och intyg från entreprenörerna som skickas till förvaltaren för beslut.


 1. Ombyggnation: ingrepp i bärande konstruktion, ändring av planlösning, infästning i fasaden, ändring av ledningar för vatten, avlopp, ventilation eller värme etc.

Dessa åtgärder kräver: ifylld renoveringsanmälningsblankett, ritningar och intyg från entreprenörerna som skickas till förvaltaren. Hen säkerställer att anmälan är komplett, sedan skickas den vidare till styrelsen för beslut.

Ändring av el, vatten, avlopp, ventilationskanaler eller bärande konstruktion måste godkännas av auktoriserad entreprenör/konsult. Om du gör en avsevärd förändring så kan det även krävas en bygganmälan till kommunen.

Rivning av, öppning eller håltagning i vägg kräver tillstånd av styrelsen och i vissa fall intyg från konstruktör.

Var ute i god tid! Styrelsens handläggningstid för beslut kan vara upp till sex veckor från att komplett ansökan skickats in.

Du kan överklaga styrelsens beslut till hyresnämnden om du inte fått tillstånd till en renovering eller om styrelsen ställer orimliga krav.

Börja inte med några arbeten innan du fått styrelsens godkännande! Du kan annars tvingas återställa utförda förändringar. Styrelsen får utkräva vite om förändringar gjorts utan styrelsens godkännande. Du riskerar skadestånd om förändringarna har en negativ påverkan på fastigheten, utgör risk för framtida skador eller innebär ökande kostnader för föreningen, även efter att du flyttat. Du kan också förlora bostadsrätten.

Du som bostadsinnehavare bär det fulla ansvaret även för en godkänd ombyggnad.

Efter avslutat arbete ska en kopia av våtrumsintyg/kvalitetsdokument, slutintyg från Säker Vatten samt eventuell egenkontroll skickas in digitalt till förvaltaren.

Ändras planlösning eller funktion ska föreningen få nya relationshandlingar som upprättats av fackman.


Renoveringsanmälningsblankett

Läs fliken med checklista innan du fyller i fliken med blanketten. Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta förvaltaren.


Generella regler för all renovering och ombyggnad

Allmänna regler

 • Arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara göras måndag–fredag klockan 8–18 och lördag, söndag och helgdag klockan 9–18.

 • Alla grannar i huset ska informeras om störande arbeten minst en vecka innan de påbörjas.

 • Om el eller vatten behöver stängas av, så måste maskinisten kontaktas per mail minst 5 arbetsdagar före önskad avstängning. Alla grannar bör informeras i god tid innan. Avstängning sker endast på förmiddagen på en tisdag, onsdag eller torsdag.

 • Alla arbeten ska utföras fackmannamässigt, enligt gällande branschregler och av behörig fackman vid behov. Skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsinnehavaren.

 • Du som bostadsinnehavare ska informera anlitade hantverkare om föreningens förhållningsregler innan arbeten påbörjas.

 • Husen har mycket tunna valv, så vid bilning krävs alltid stämpning (att golvet stadgas upp) från grannen under. Du som bostadsinnehavare ansvarar för att informera berörda grannar.

 • Avfall ska hanteras på ett miljö- och regelmässigt korrekt sätt. Byggavfall får stå utanför porten i högst 5 dagar.

 • Gemensamma utrymmen ska städas dagligen vid nedsmutsning.

Regler för kök och köksventilation

 • Anlita Säker Vatten-auktoriserade hantverkare för vatten- eller avloppsinstallationer.

 • Under diskho, diskmaskin, kyl och frys ska finnas läckageskydd/droppskydd/underlägg.

 • Se över vattenavstängningen om diskmaskinen byts.

 • Blandare som installeras måste ha rätt tryck, minst 10 bar.

 • Inspektionsluckor måste vara fria, de får inte täckas över. Eventuell kostnad för att återställa det står bostadsinnehavaren för.

 • Enbart spiskåpor utan fläkt får anslutas till föreningens ventilationssystem.

Regler för badrum och badrumsventilation

 • Entreprenörer ska vara behöriga och utföra arbetet enligt aktuell utgåva av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BKR).

 • Anlita Säker Vatten-auktoriserade hantverkare för vatten- eller avloppsinstallationer.

 • Kontakta ditt hemförsäkringsbolag före renovering för eventuella intyg.

 • Badrummen är ursprungligen byggda med enkelgips. För att kakla badrummet måste gipsväggarna obligatoriskt förses med en extra gipsskiva.

 • Blandare som installeras måste ha rätt tryck, minst 10 bar.

 • Inspektionsluckor måste vara fria, de får inte täckas över. Eventuell kostnad för att återställa det står bostadsinnehavaren för.

 • Avloppsbrunnen får inte flyttas eftersom bjälklagen är väldigt tunna, men byt ut golvbrunnen till en som uppfyller dagens krav.

 • Ta bort eventuell vattenburen handdukttork. Demonteringen ska ske så att stillastående vatten inte uppstår. Installera endast elektriska handdukstorkar.

 • Behåll injusterat luftflöde för frånluftsventilationen i badrum och toaletter.

Regler för värme och ventilation

 • Täck inte för till- och frånluftsventiler eftersom det påverkar hela systemet.

 • Bygg inte in radiatorerna.

Regler för el

 • Anlita auktoriserad elektriker för elinstallationer.

Regler för markiser

Regler för renovering eller inglasning av balkong