TV och BreDband

TV

Föreningen har ett kabel-TV-nät och ett avtal med Telenor om distribution av TV-kanaler till alla lägenheter.

Ett basutbud, kanalpaketet TV Bas, ingår i månadsavgiften. Det distribueras både analogt och digitalt till alla lägenheter. En standard-digitalbox ingår och ska finnas i varje lägenhet. Telenors avtal med brf Bränneriet har avtalsnr 069235.

OBS! Ta varken bort eller flytta TV-uttag och -kablar i er lägenhet. Det påverkar grannarnas möjligheter att koppla in TV.

Digitalt utbud via din box 

Vid digital anslutning har du tillgång till TV Bas där alla cirka 16 kanaler kan ses i HD-kvalitet. 

Närmare info om kanalutbud finns på telenor.se/handla/tv. Skriv in din gatuadress och ditt lägenhetsnummer. Då får du information om det aktuella utbudet, tilläggstjänster och tillvalspaket som TV i flera rum, Telenor Stream med mera. Observera att vissa av tjänsterna inte gäller för vår förening. Priserna som visas gäller för dig som medlem i brf Bränneriet. 

Kontakttfn hos Telenor för frågor och anslutning: 020-222 222.  

Analogt utbud via din antennkontakt   

TV Bas finns även tillgängligt som analog antennsignal. Anslut TV:n till en antennkontakt i väggen och gör en kanalsökning. Du behöver varken konto hos eller anmälan till Telenor. För mer information om kanalutbud, se ovan. 

De analoga och digitala signalerna är tillgängliga var för sig; du kan ansluta en TV-apparat digitalt och en annan analogt. 

Streaming   

Telenor Stream är en tjänst som gör att du kan titta på de flesta av dina kanaler på en dator/surfplatta med internetanslutning. Du kan även se gamla program och hyra film. 

Enligt Telenors webbplats så ingår Stream i basutbudet TV Bas för lägenheterna i vår förening. Den uppgiften är dock felaktig, streaming ingår endast om du har någon tilläggstjänst.  

Registrering och boxar

För att kunna se de digitala kanalerna och Stream måste du registrera dig och din box hos Telenor på tfnnr 020-222 222 eller telenor.se/mitt-telenor. För registrering krävs:

Om du redan har ett konto men inte varit inloggad på mycket länge, så kan du behöva kontakta kundtjänsten. Efter att ha loggat in kan du se vilka tjänster/utbud som du abonnerar på.

Observera att standardboxen som följer med lägenheten måste registreras på rätt innehavare. För dig som nyinflyttad där en box redan varit registrerad, så måste den först avregistreras från den förre låntagaren för att sedan registreras på dig som ny låntagare. Den förre låntagaren har ansvar för boxen tills den avregistrerats. Observera att äldre boxar, typ 2840 från Canal Digital som inte varit registrerade tidigare, inte längre kan användas. Då får du som ny låntagare en ny lånebox från Telenor. 

Du kan också ansluta med ett programkort i CA-modul för TV med inbyggd box. Här måste du först klargöra hos Telenor att din TV accepterar Telenors tekniska villkor för CA-modul.  

Bredband

Föreningen abonnerar på en anslutning till Internet från Bahnhof som också driver nätverket inom fastigheten. Anslutningen ingår i månadsavgiften. Alla lägenheter är anslutna med kapaciteten 1 Gbps. Upplevd kapacitet med kabelanslutning är normalt 600–800 Mbps. Anslutning med trådlöst nätverk, wifi, begränsar oftast kapaciteten betydligt. Du kan testa din anslutning med till exempel bredbandskollen.se eller Speedtest

Anslut till nätet med modern router och säkerhetsprogram

Du måste ansluta till föreningens nätverk via en så kallad router. Du ansvarar själv för att köpa och koppla in den. Hör av dig till Bahnhofs kundservice (eller någon kunnig granne) om du behöver hjälp med installation med mera. Här finns en enkel instruktion.

Den port på routern som är märkt ”WAN” eller ”Internet” ansluts med Ethernet-kabel till nätverksuttaget ovanför din ytterdörr. Du får inte ansluta en dator eller annan utrustning direkt till nätverksuttaget, för att skydda ditt lägenhetsnät och föreningens nät. Du får inte heller ansluta en server som tillhandahåller tjänster på Internet.

Datorer och annat som kopplas upp mot föreningens nät via din router ska vara utrustade med antivirus-/säkerhetsprogram som uppdateras regelbundet (Windows har även ett inbyggt sådant program). 

I vårt interna nät och på Internet har du en egen, unik IP-adress som är möjlig att knyta till din lägenhet. Följ lagar och god sed. Du får inte försöka få tillgång till föreningens eller andra boendes utrustning eller information.

Har du problem med internet?

Är ditt bredband segt? Får du avbrott eller hackar det? Kontrollera först detta:

Om dessa åtgärder inte hjälper, så kan du göra en felanmälan till Bahnhofs kundservice.

Mer om routrar

Om du ska köpa en ny router, så bör den uppfylla följande krav:

Om du inte får bra täckning eller tillräcklig kapacitet överallt där du behöver, kan du komplettera din router med en extra accesspunkt (repeater/range extender). Det finns också dyrare och mer komplexa så kallade mesh-system.

Mer om wifi och täckning