balkonger

Balkonger

Regler för balkonger

Balkonglådor måste hängas på balkongens insida, så ingen nedanför balkongen skadas om en låda lossnar.

Du får gärna måla ditt balkonggolv, men enbart med färg som är avsedd för sådana ändamål och som är genomsläppande, annars kan den skada balkongen. På tegel får du inte måla alls.

Ta bort istappar och snö från din balkong eller dess tak om det finns rasrisk.

Värm inte upp balkongen genom att ha balkongdörren eller fönster öppna. Husets uppvärmningssystem är inte dimensionerat för det. Använd el-element eller liknande vid behov. Observera rasrisken för smältande snö och is.

Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att montera ned inglasning eller liknande om föreningen behöver göra underhållsåtgärder på huset.

Regler för balkonginglasning

Om du vill glasa in din balkong så måste du följa föreningens regler för balkonginglasning:

  • Fönster ska monteras ovanpå räcke, som på övriga balkonger.

  • Räckesprofilstypen får inte synligt avvika från övriga balkongers.

  • Räckeshöjden får inte ändras.

  • Eventuella plåtar under räcket får helt eller delvis bytas ut mot skivor av härdat glas.

  • Tillåtna färger på inglasningens metalldelar är vitt eller grå, obehandlad aluminium.

  • Inglasningar med tak ska ha rasskydd monterade i takets framkant, om personer under balkongen riskerar att träffas av fallande snö och is.