balkonger

Balkonger

Regler för balkonger

Regler för balkonginglasning

Kom ihåg att du måste kontrollera om nytt bygglov behövs om du ska installera ny eller renovera befintlig inglasning. Befintligt bygglov kan endast användas om den nya eller renoverade inglasningen är exakt lika den som tidigare funnits. Inga avvikelser alls tolereras!

Eventuella frågor om balkonginglasning kan du ställa till föreningens förvaltare.