balkonger

Balkonger

Regler för balkonger

 • Balkonglådor måste hängas på balkongens insida, så ingen nedanför balkongen skadas om en låda lossnar.

 • Du får gärna måla ditt balkonggolv, men enbart med färg som är avsedd för sådana ändamål och som är genomsläppande, annars kan den skada balkongen. På tegel får du inte måla alls.

 • Ta bort istappar och snö från din balkong eller dess tak om det finns rasrisk.

 • Värm inte upp balkongen genom att ha balkongdörren eller fönster öppna. Husets uppvärmningssystem är inte dimensionerat för det. Använd el-element eller liknande på balkongen vid behov. Observera rasrisken för smältande snö och is.

 • Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att montera ned inglasning eller liknande om föreningen behöver göra underhållsåtgärder på huset.

Regler för balkonginglasning

Om du vill glasa in din balkong så måste du följa föreningens regler för balkonginglasning.

 • Du behöver söka bygglov för din inglasning. Bygglov behövs också om du ska ändra befintlig inglasning.

 • Fönster bör monteras ovanpå räcke, som på övriga balkonger.

 • Utseendet bör inte synligt avvika från övriga balkongers.

 • Räckeshöjden bör inte ändras.

 • Eventuella plåtar under räcket får helt eller delvis bytas ut mot skivor av tåligt glas.

 • Tillåtna färger på inglasningens metalldelar är vit eller grå, obehandlad aluminium.

 • Inglasningar med tak måste ha rasskydd monterade i takets framkant, om det finns risk att personer under balkongen träffas av fallande snö och is.