Fakta om BRF Bränneriet

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Bränneriet ligger på ön Reimersholme i Stockholm. Föreningen är äkta och består av 348 lägenheter i 18 hus. Husen byggdes 1978–1981 och föreningen grundades 1977-09-17 med första inflyttning 1980. 

Föreningens fastigheter har postadresserna Reimersholmsgatan 23–79 och heter Mälteriet 1, Bränneriet 2 och 3. 

De 348 lägenheterna, alla bostadsrätter, har en total yta på 30 760 m² och fördelas:

En Coop-butik upplåts som bostadsrätt (602 m²).

Av föreningens 15 lokaler med hyresrätt (2 633 m²) är alla lokaler uthyrda, varav fyra för skola och förskola. 

Föreningen har ett garage med 334 bilplatser, några med bur eller laddbox, och ett fåtal motorcykelplatser. Två parkeringsplatser för uthyrning finns inom föreningens område. En gästparkering med cirka 10 avgiftsbelagda platser finns på garageplanen. 

Tomträtt

Föreningen äger inte marken utan den hyrs av staden. Föreningen betalar mer än 7 miljoner kr i tomträttsavgift (avgäld) till staden varje år fram till september och oktober år 2028 då nuvarande, tioåriga tomträttsavtal löper ut. Enligt kontakt med staden år 2017 är det inte möjligt för föreningen att friköpa marken eftersom staden ser möjligheter att utveckla tomterna vidare. 

Nyckeltal

Flerårsöversikt över finansiella nyckeltal:

Nyckeltal

Medlemsförmåner

Brf Bränneriet är medlemmar i HSB Stockholm distrikt innerstaden (styrelsen utser föreningens sex ombud till distriktsstämman) och Fonus. Vi boende får rabatter och andra förmåner genom HSB, hos Fonus och Familjens Jurist. 

Medlemserbjudanden på hsb.se

Om medlemsförmåner på fonus.se

Kartor

Plankarta över föreningens mark (pdf)

Karta över föreningens hus

Reimersholme på Google maps

Hållbarhet

Bränneriet har strävat efter att vara en hållbar förening, ända sedan den bildades, ur såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt perspektiv.

Utemiljön är noga planerad med ekopark, konst, blommor, fruktträd och bärbuskar. Många gemensamma ytor och lokaler gör det lätt att umgås mellan grannar. Ekonomin är i ordning.

Här är ett axplock av några fler goda exempel på hur föreningen har arbetat med hållbarhet genom åren:

Miljömässig hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Priser och utmärkelser

Brf Bränneriet fick föreningen Hållbara Reimersholmes pris 2022 för den resurseffektiva bevattningsanläggningen.

Brf Bränneriet fick HSB Stockholms Hållbarhetspris 2023.