Fakta om BRF Bränneriet

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Bränneriet ligger på ön Reimersholme i Stockholm. Föreningen är äkta och består av 348 lägenheter i 18 hus. Husen byggdes 1978–1981 och föreningen grundades 1977-09-17 med första inflyttning 1980.

Föreningens fastigheter har postadresserna Reimersholmsgatan 23–79 och heter Mälteriet 1, Bränneriet 2 och 3.

De 348 lägenheterna, alla bostadsrätter, har en total yta på 30 760 m² och fördelas:

  • 25 st. 1:or

  • 79 st. 2:or

  • 99 st. 3:or

  • 136 st. 4:or

  • 9 st. 5:or.

En Coop-butik upplåts som bostadsrätt (602 m²).

Av föreningens 15 lokaler med hyresrätt (2 915 m²) är alla lokaler uthyrda, varav fyra för skola och förskola.

Föreningen har ett garage med 334 bilplatser, några med bur eller laddbox, och ett fåtal motorcykelplatser. Två parkeringsplatser för uthyrning finns inom föreningens område. En gästparkering med cirka 10 avgiftsbelagda platser finns på garageplanen.

Tomträtt

Föreningen äger inte marken utan den hyrs av staden. Föreningen betalar 7,4 miljoner kr i tomträttsavgift (avgäld) till staden varje år fram till år 2028 då nuvarande tomträttsavtal löper ut. Enligt kontakt med staden år 2017 är det inte möjligt för föreningen att friköpa marken eftersom staden ser möjligheter att utveckla tomterna vidare.

Nyckeltal

Flerårsöversikt över finansiella nyckeltal:

Nyckeltal

Medlemsförmåner

Brf Bränneriet är medlemmar i HSB Stockholm distrikt innerstaden (styrelsen utser föreningens sex ombud till distriktsstämman) och Fonus. Vi boende får rabatter och andra förmåner genom HSB, hos Fonus och Familjens Jurist.

Medlemserbjudanden på hsb.se

Om medlemsförmåner på fonus.se

Kartor

Plankarta över föreningens mark (pdf)

Karta över föreningens hus

Reimersholme på Google maps