Nyhetsbrev

"Vi i Bränneriet" (ViB) är föreningens nyhetsbrev som kommer i din brevlåda 10-14 gånger per år. 

Kontakta styrelsen om du vill läsa äldre årgångar av ViB. 

Kontaktpersoner: Noemi Berger, Cecilia Hansson

Vi i Bränneriet 2024

Vi i Bränneriet 2023