Nyhetsbrev

"Vi i Bränneriet" (ViB) är föreningens nyhetsbrev som kommer i din brevlåda 10-14 gånger per år. Styrelsen skickar ibland också ut nyhetsbrev som än så länge bara går att läsa här på webbplatsen.

Kontakta styrelsen om du vill läsa äldre årgångar av ViB.

Kontaktpersoner: Noemi Berger, Cecilia Hansson

Vi i Bränneriet 2022

Vi i Bränneriet 2021

Nyhetsbrev från styrelsen 2021