Lås och Blippar

Du använder blippar istället för nycklar till de flesta lås i föreningen, förutom till ditt förråd och din lägenhetsdörr. Blipparna har olika färger. Du kan ha maximalt 7 stycken per lägenhet. Kontakta fastighetsskötaren för ny blipp.

Behörighet

Blipparna går till alla portar, källargångar, terrassdörrar och barnvagnsrum i den egna huskroppen, cykelrummen i antingen Rhg 23-49, Rhg 53-65 eller Rhg 71-79, båtförråd, cykelverkstad, Prylen och alla tvättstugor. För boende i Rhg 23-65 går de även till kulverten.

Behörighet till garage och däckförråd fås av fastighetsskötaren. Behörighet till övriga föreningslokaler fås via styrelsen@branneriet.se.

Du kan även få begränsad behörighet för exempelvis minderåriga på en eller flera blippar. En blipp med begränsning fungerar till alla portar på plan 0 och till cykelrummen, men inte för bokning av lokaler.

Problem eller borttappade blippar

Eventuella problem eller borttappade blippar anmäls omgående till fastighetsskötaren

Borttappade blippar kan enkelt spärras så att passersystemet förblir säkert. 

Vid eventuellt strömavbrott finns back-up i blipp- och låssystemet i 12 timmar.