Lås och Blippar

Du använder blippar istället för nycklar till de flesta lås i föreningen, förutom ditt förråd och din lägenhetsdörr. Blipparna har olika färger. Du kan ha maximalt 7 stycken per lägenhet. Kontakta maskinisten för ny blipp (kostar 100 kronor som debiteras på kommande avgiftsavi).

Behörighet

Blipparna går till alla portar, källargångar, terrassdörrar och barnvagnsrum i den egna huskroppen, cykelrummen i antingen Rhg 23-49, Rhg 53-65 eller Rhg 71-79, båtförråd, cykelverkstad, Prylen och alla tvättstugor. För boende i Rhg 23-65 går de även till kulverten.

Behörighet till garage, däckförråd och föreningslokaler fås av maskinisten.

Du kan även få begränsad behörighet för exempelvis minderåriga på en eller flera blippar. En blipp med begränsning fungerar till alla portar på plan 0 och till cykelrummen, men inte för bokning av lokaler.

Problem eller borttappade blippar

Eventuella gamla blippar fungerar fram till och med 31 oktober 2023. Eventuella problem eller borttappade blippar anmäls omgående till maskinisten

Borttappade blippar kan enkelt spärras så att passersystemet förblir säkert. 

Vid eventuellt strömavbrott finns back-up i blipp- och låssystemet i 12 timmar.