konst, Parker och utemiljö

Konsten i föreningen

Brf Bränneriet har producerat boken "Konst i Bränneriet och på Reimersholme" som berättar om föreningens egen konst och övrig offentlig konst på holmen. Nils Dahlgrens "Fisknät på tork" i rostfritt stål pryder till exempel en av kommunens gräskullar vid kajen. Vid Coop finns bronsplaketten "Dansbanan" av Sven Lundqvist. Det var en gåva till föreningen när husen byggdes från Wallanders konstfond inom HSB.  

Föreningen gav även ut en skrift år 2012 med de gamla foton från Reimersholme som pryder våra entréplan. 

I trapphusen får de boende själva hänga ut tavlor.

Ekoparken

Vid den västra entrén till föreningen från Reimersholmsgatan finns vår ekopark. I ekoparken finns möjlighet att grilla och två picknickbord. 

Kaniner, hönor och tupp 

I ekoparken finns kaniner i burar samt frigående hönor och tupp med hönshus. Ett flertal familjer på Reimersholme hjälps åt att ta hand om djuren i Kanin- respektive Tuppgruppen. Hör av dig till dem om du är intresserad eller vill veta mer. 

Håll alltid hundar kopplade i närheten av ekoparken av hänsyn till hönsen.

Kontaktpersoner: Anna Danielsen och Eva Strid (Tuppgruppen), Ylva Lindström (Kaningruppen)

Bikupor

I ekoparkens södra del finns bikupor som sköts av intresserade medlemmar med flera i Reimersholmes biodlingsgrupp.

Kontaktperson: Lars Nordgren

Lekparker

Föreningen har flera lekparker längs kajen.

Övrig utemiljö

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll av föreningens mark, liksom snöröjning, görs av Kjell Johansson Trädgårdsservice AB. Föreningens medlemmar hjälper också till vid återkommande städdagar. 

Bevattning av grönytor sker med sjövatten genom egen bevattningsanläggning. 

Plankarta över föreningens mark (pdf)

Hönsinformation, oktober 2021

Boulebana och uteschackspel

Boulebana och uteschackspel finns på Åtting-torget. Uteschackspel finns även vid Coop.

Flaggstång och flagga

Föreningen har en gemensam, svensk flagga som förvaras i föreningens bytesrum Prylen och kan lånas. Använd din blipp r att komma in i Prylen. Flaggstång finns på Åtting-torget, ovanför porten till containerrummet. Respektera god sed vid flaggning. Kontakta styrelsen om du vill hjälpa till med flaggning vid officiella flaggdagar. 

Fordonstrafik och parkeringsplatser

Fordonstrafik är generellt förbjuden inom föreningens område. Undantagna är utryckningsfordon, färdtjänst, sjuktransporter och tyngre transporter till fastigheterna, inklusive för arbeten och flytt. Det är tillåtet att stanna för av- och pålastning. Var noga med att aldrig blockera vägarna inom området.

Parkering är förbjuden inom föreningens område, förutom på angivna parkeringsplatser. 

Cirka 10 besöksparkeringsplatser finns på garageplanen. Där finns också en plats för bilpoolsbil från bilpoolen.nu.

Föreningen har även ett fåtal parkeringsplatser utomhus för uthyrning, kontakta HSB Kund- och medlemsservice för att ställa dig i kö. 

Längs Reimersholmsgatan finns boendeparkering. 

Grillplatser

Utegrillar finns i ekoparken och vid bryggan söder om Reimersholmsgatan 79.

Odlingar

Föreningen erbjuder plats i pallkragar för egen odling, till exempel utanför Reimersholmsgatan 59 -2tr. Kontakta styrelsen om du är intresserad. 

Roddbåt, åror och flytvästar

Föreningens roddbåt ligger sommartid vid bryggan söder om Reimersholmsgatan 79. Vintertid förvaras den utomhus under tak vid Reimersholmsgatan 57 -2tr. 

Nyckel till båtens hänglås, bokningslista, åror och flytvästar finns i ett fastighetsförråd till höger om porten till Reimersholmsgatan 77. Öppna med din blipp. 

Taxistopp

För att minimera fordonstrafik i föreningens område finns tre taxistopp på Reimersholmsgatan:

Taxibolagen har dessa punkter inlagda i sina system.