konst, Parker och utemiljö

Konsten i föreningen

Brf Bränneriet har producerat boken "Konst i Bränneriet och på Reimersholme" som berättar om föreningens egen konst och övrig offentlig konst på holmen. Nils Dahlgrens "Fisknät på tork" i rostfritt stål pryder till exempel en av kommunens gräskullar vid kajen. Vid Coop finns bronsplaketten "Dansbanan" av Sven Lundqvist. Det var en gåva till föreningen när husen byggdes från Wallanders konstfond inom HSB.

Föreningen gav även ut en skrift år 2012 med de gamla foton från Reimersholme som pryder våra entréplan.

I trapphusen får de boende själva hänga ut tavlor.

Ekoparken

Vid den västra entrén till föreningen från Reimersholmsgatan finns vår ekopark. I ekoparken finns möjlighet att grilla och två picknickbord.

Kaniner, hönor och tupp

I parken finns kaniner i burar samt frigående hönor och tupp med hönshus. Ett flertal familjer på Reimersholme hjälps åt att ta hand om djuren i Kanin- respektive Tuppgruppen. Hör av dig till dem om du är intresserad eller vill veta mer.

Håll alltid hundar kopplade i närheten av parken av hänsyn till hönsen.

Kontaktpersoner: Anna Danielsen och Eva Strid (Tuppgruppen), Sara Lidblom (Kaningruppen)

Lekparker

Föreningen har flera lekparker längs kajen.

Övrig utemiljö

Skötsel

Skötsel och underhåll av föreningens mark, liksom snöröjning, görs av Kjell Johansson Trädgårdsservice AB. Föreningens medlemmar hjälper också till vid återkommande städdagar.

Bevattning av grönytor sker med sjövatten genom egen bevattningsanläggning.

Plankarta över föreningens mark (pdf)

Hönsinformation, oktober 2021

Fordonstrafik och parkeringsplatser

Fordonstrafik är generellt förbjuden inom föreningens område. Undantagna är utryckningsfordon, färdtjänst, sjuktransporter och tyngre transporter till fastigheterna, inklusive för arbeten och flytt. Det är tillåtet att stanna för av- och pålastning. Var noga med att aldrig blockera vägarna inom området.

Parkering är förbjuden inom föreningens område, förutom på angivna parkeringsplatser.

Cirka 10 besöksparkeringsplatser finns på garageplanen. Där finns också en plats för bilpoolsbil från bilpoolen.nu.

Föreningen har även ett fåtal parkeringsplatser utomhus för uthyrning, kontakta HSB Kund- och medlemsservice för att ställa dig i kö.

Längs Reimersholmsgatan finns boendeparkering.

Taxistopp

För att minimera fordonstrafik i föreningens område finns tre taxistopp på Reimersholmsgatan:

  • Taxistopp 1: På garageplanen

  • Taxistopp 2: Vid Reimersholmsgatan 65

  • Taxistopp 3: Vid vändplanen i slutet av Reimersholmsgatan

Taxibolagen har dessa punkter inlagda i sina system.

Boulebana och uteschackspel

Boulebana och uteschackspel finns på Åttingtorget. Uteschackspel finns även vid Coop.

Roddbåt

Föreningens roddbåt ligger sommartid vid bryggan söder om Reimersholmsgatan 79. Åror och flytvästar finns i förrådet i entrén till Reimersholmsgatan 71. Öppna med din blipp.

Grillplatser

Utegrillar finns i Ekoparken och vid bryggan söder om Reimersholmsgatan 79.

Flagga

Föreningen har en gemensam, svensk flagga som förvaras i Prylen och kan lånas. Flaggstång finns på Åttingtorget, ovanför porten till containerrummet. Respektera god sed vid flaggning.