Underhåll av fastigheterna

Löpande underhåll

Löpande tillsyn och underhåll av föreningens tillgångar som till exempel tvättstugor, trapphus, hissar, värme, ventilation, avlopp, utemiljö etc. görs av maskinisten och olika företag.

Föreningen skickar aldrig ut reparatörer eller hantverkare till medlemmars lägenheter utan att informera i förväg. Hantverkare ska även kunna identifiera sig.

Vid upphandlingar så värderas de leverantörer som tar ett miljömässigt ansvar högre, enligt föreningens hållbarhetsregler.

Avtal

 • Teknisk förvaltning: Einar Mattsson

 • Ekonomisk, avtals- och medlemsförvaltning: HSB Stockholm

 • Revision: Marcus Petersson, PwC

 • Försäkring: Folksam

 • Trappstädning: HSB Städ

 • Mattvätt i allmänna utrymmen: Berendsen

 • Fjärrvärme: Stockholm Exergi

 • Fastighetsel: Bixia

 • Elnätsägare: Ellevio

 • Vatten: Stockholm Vatten och Avfall

 • Bredband: Tele2

 • Kabel-tv: Telenor

 • Webbdomännamn och e-post: Loopia

 • Skötsel av mark och trädgård: Kjell Johansson Trädgårdsservice

 • Trädvård/aborist: Global Tree Care

 • Hisskötsel: Hissgruppen

 • Hissbesiktning: Hissbesiktningar i Sverige

 • Service av garageportar: Assa Abloy

 • Städning och sopning av garage: Stivab

 • Containertömning och farligt avfall: Suez Recycling

 • Grovsopor och tidningar: Veolia

 • Service av styr- och reglersystem: Energiautomation

 • Jouravtal: HSB Jour

 • Brandskydd: Täby Brandskyddsteknik

Större underhållsarbeten

Framtida underhållsarbeten (reservation för ändringar)

 • Värme-, varmvatten- och ventilationssystem

 • Lås och tillträdessystem

 • Belysning

Slutförda underhållsarbeten i urval

2023

 • Förskolorna Sagan och Karusellen renoverade

 • Schacklådorna lagade

2022

 • Laddboxar installerade i garaget

 • OVK och påföljande åtgärder genomförda

 • Ny diskmaskin i Åttingen

 • Digital bokning av Åttingen, gästrum, tvättstugor med mera

2021

 • Stamspolning

 • Basketplanen upprustad

 • Garageplanen asfalterad

 • Ny webbplats och Facebook-grupp

2020

 • Takreparationer

 • Åtgärder mot legionella-smitta

2019

 • Hissarna uppdaterade

 • Elektroniska lås installerade i garaget och till flera lokaler

 • Energideklaration genomförd

2018

 • OVK genomförd, anmärkningar åtgärdade

 • Gästrummen totalrenoverade

 • Nödbelysning i källarna

2017

 • Renoverade rökluckor, brandtätningar av fasad

 • Laddstolpar i garaget

2016

 • Ventiler och shuntar bytta i alla rördragningar

 • Snickeriet upprustat

 • Studielokalen renoverad

 • Duschar och toaletter vid takterrasserna upprustade

2015

 • Åttingen, maskinistexpeditionen och bridgelokalen renoverade

2013

 • Nytt elektroniskt låssystem

2012

 • Trapphusen renoverade inklusive ny trapphusbelysning med närvarostyrning (ljud)

2011

 • Ventilationskanalerna städade och justerade

2010

 • Nybyggt hönshus

 • Takterasserna och Åttingen tillgänglighetsanpassade

2009

 • Åtting-torget renoverat

2008

 • Nya maskiner till tvättstugorna

 • Nya tilluftsfläktar inklusive styrsystem

 • Nytt styrsystem till fjärrvärmen

 • Plåtbaljor på takterrasserna för att minska risk för läckage

2007

 • Motions- och biljardlokalen upprustad

 • Lekplatser renoverade

2006

 • Garaget renoverat

 • Alla papptak omlagda

 • Trädvårdsplan för träden på föreningens mark

2005

 • En bastu per sjöhus renoverad (den andra avstängd)

2004

 • Garageplanen upprustad

2002

 • Åttingen upprustad samt nya bord och stolar

 • Bredbandsnät installerat

Tidigare

 • Sjövattenpump för bevattning installerad

 • Sanering av lägenheter med olägenheter från kasein i flytspacklet