Underhåll av fastigheterna

Löpande underhåll

Löpande tillsyn och underhåll av föreningens tillgångar som till exempel tvättstugor, trapphus, hissar, värme, ventilation, avlopp, utemiljö etc. görs av fastighetsskötaren och olika företag. 

Föreningen skickar aldrig ut reparatörer eller hantverkare till medlemmars lägenheter utan att informera i förväg. Hantverkare ska även kunna identifiera sig.

Vid upphandlingar så värderas de leverantörer som tar ett miljömässigt ansvar högre, enligt föreningens hållbarhetsregler.

Avtal

Större underhållsarbeten

Framtida underhållsarbeten (reservation för ändringar)

Slutförda underhållsarbeten i urval

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

Tidigare