Tvättstugor, Takterrasser och BastuR

Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor. De finns på nedersta planet, ingång från kajen (eller från trapphuset) på:

Tvättstugorna är utrustade för två parallella tvättpass. Respektive tvättpass har tillgång till en maskingrupp med:

maskingrupp 1 har dessutom tillgång till:

och gemensamt finns:

Tvättstugorna kan endast användas kl. 7–22. Strömmen till maskinerna är automatiskt avstängd övrig tid. Avsluta din tvätt i god tid innan kl. 22.

Om du inte börjat tvätta inom 30 minuter, så får tvättmaskinen användas av någon annan. 

Djur är inte tillåtna i tvättstugorna.

Boka din tvättid digitalt, du har tillgång till tvättstugan med din nyckeltagg:

Mer om digital bokning

Takterrasser

På varje hus finns en takterrass med möbler och grillar för odling, solbad, grillning i befintliga grillar med mera. Toalett, dusch och förrådsrum finns i anslutning till terrasserna. 

Kom ihåg:

Styrelsen kan ge bidrag till vissa utlägg för terrassernas skötsel. Läs mer på sidan:

Instruktion för blompengar

Bastur och relaxrum

Bastu och relaxrum finns högst upp i varje sjöhus i anslutning till takterrassen. De är gemensamma för boende i respektive husblock. 

Bastun får användas kl. 8–22. 

Några bastur kan bokas digitalt, andra på listor vid bastun.

Mer om digital bokning