Tvättstugor, Takterrasser och BastuR

Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor. De finns på nedersta planet, ingång från kajen (eller från trapphuset) på:

 • Rhg 25

 • Rhg 63

 • Rhg 73

Tvättstugorna är utrustade för två parallella tvättpass. Respektive tvättpass har tillgång till en maskingrupp med:

 • 2 st. 6 kg tvättmaskiner

 • 2 st. torktumlare

 • 1 st. torkskåp

maskingrupp 1 har dessutom tillgång till:

 • 1 st. 8 kg tvättmaskin för grövre tvätt

 • 1 st. torkrum

och gemensamt finns:

 • 1 st. centrifug

 • 1 st. bred varmmangel

 • 1 st. kallmangel

 • 1 st. vibrasug för mattrengöring i ett angränsande rum.

Tvättstugorna kan endast användas kl. 7–22. Strömmen till maskinerna är automatiskt avstängd övrig tid. Avsluta din tvätt i god tid innan kl. 22.

Om du inte börjat tvätta inom 30 minuter, så får tvättmaskinen användas av någon annan.

Djur är inte tillåtna i tvättstugorna.

Boka din tvättid digitalt, du har tillgång till tvättstugan med din tagg:

Mer om digital bokning

Takterrasser

På varje hus finns en takterrass med möbler och grillar för odling, solbad, grillning i befintliga grillar med mera. Toalett, dusch och förrådsrum finns i anslutning till terrasserna.

Kom ihåg:

  • Rök inte och ställ inte grillen nära friskluftsintaget.

  • Använd inte tändvätska. Det finns grilltändare på varje terrass.

  • Använd bara befintliga grillar. Engångs- och andra grillar kan förstöra trätrallen. Trallen, torra blommor etc. är dessutom brännbart material .

  • Tänk på brandsäkerheten. Ställ fram befintlig brandsläckare som finns i anslutning till terrassen och ha lock och vatten tillgängliga för släckning.

  • Vattenkranarna på terrasserna är avstängda på grund av risk för läckage. Hämta vatten i angränsande duschrum istället.

  • Använd inte partytält, parasoller eller andra konstruktioner, möbler etc. som kan ramla ned från eller påverka golv eller tätskiktet på terrasserna. Använd Åttingen eller föreningens övriga lokaler för fester och liknande.

  • Placera inte möbler, krukor etc. nära takkanten, för att minska risken att någon klättrar upp och skadar sig.

  • Terrasserna ligger ovan och nära lägenheter. Respektera att det ska vara lugnt efter klockan 22 och tyst efter klockan 23.

Styrelsen kan ge bidrag till vissa utlägg för terrassernas skötsel. Läs mer via länken:

Instruktion för blompengar

Bastur och relaxrum

Bastu och relaxrum finns högst upp i varje sjöhus i anslutning till takterrassen. De är gemensamma för boende i respektive husblock.

Bastun får användas kl. 8–22.

Några bastur kan bokas digitalt, andra på listor vid bastun.

Mer om digital bokning