Tvättstugor, Takterrasser och BastuR

Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor. De finns på nedersta planet, ingång från kajen (eller från trapphuset) på:

Tvättstugorna är utrustade för två parallella tvättpass. Respektive tvättpass har tillgång till en maskingrupp med:

maskingrupp 1 har dessutom tillgång till:

och gemensamt finns:

Tvättstugorna kan endast användas kl. 7–22. Strömmen till maskinerna är automatiskt avstängd övrig tid. Avsluta din tvätt i god tid innan kl. 22.

Om du inte börjat tvätta inom 30 minuter, så får tvättmaskinen användas av någon annan. 

Djur är inte tillåtna i tvättstugorna.

Boka din tvättid digitalt. Du har tillgång till tvättstugan med din blipp. När du öppnar dörren till tvättstugan med blippen så aktiveras din bokning.

Mer om digital bokning

Takterrasser

På varje hus finns en takterrass med möbler och grillar för odling, solbad, grillning i befintliga grillar med mera. Toalett, dusch och förrådsrum finns i anslutning till terrasserna. 

Kom ihåg:

Styrelsen kan ge bidrag till vissa utlägg för terrassernas skötsel. Läs mer på sidan:

Instruktion för blompengar

Bastur och relaxrum

Bastu och relaxrum finns högst upp i varje sjöhus i anslutning till takterrassen. De är gemensamma för boende i respektive husblock. 

Bastun får användas kl. 8–22. 

Bastun bokas digitalt.  

Mer om digital bokning