Instruktion för blompengar

OBS! Under 2024 betalas inga blompengar ut på grund av pågående översyn av tak och trädäck på terrasserna.


Varje takterrass kan annars få 500 kr per år för att köpa in växter eller jord. Blankett och kvitton ska skickas in senast den 1 december. Belopp kan inte sparas mellan åren.

Respektive portombud köper in blommor eller jord, begär kvitto på utlägget och redovisar utlägget till styrelsen. Om portombud saknas så utgår ersättning till den person som först skickar in blankett och kvitton för respektive terrass. 

Gör så här:

Har du inte tillgång till scanner kan du lämna ifylld blankett och kvitton i styrelsebrevlådan på Reimersholmsgatan 29 1 tr så scannar styrelsen in detta och skickar in.

Har du frågor om blanketten kan du kontakta styrelsen.

Styrelsen godkänner utbetalningen i föreningens ekonomisystem. Efter cirka 3 veckor kommer pengarna till det konto som angivits hos Swedbank, alternativt utbetalas med avi. För att få ersättningen till ditt bankkonto måste du ha anmält ditt konto till Swedbank via https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg.