Instruktion för blompengar

Varje takterrass kan få 500 kr för år 2022 för att köpa in växter, jord, gödning, verktyg och liknande. Blankett och kvitton ska skickas in senast den 1 december 2022. Belopp kan inte sparas mellan åren.

Respektive portombud köper in blommor och liknande, begär kvitto på utlägget och redovisar utlägget till styrelsen. Om portombud saknas så utgår ersättning till den person som först skickar in blankett och kvitton för respektive terrass.

Gör så här:

  1. Fyll i blanketten nedan, scanna in den och scanna in kvitton.

  2. Skicka allt per mail till styrelsen@branneriet.se eller faktura.stockholm@hsb.se.

Har du inte tillgång till scanner kan du lämna ifylld blankett och kvitton i styrelsebrevlådan på Rhg 29, 1 tr så scannar styrelsen in detta och skickar in.

Har du frågor om blanketten kan du kontakta styrelsen.

Styrelsen godkänner utbetalningen i föreningens ekonomisystem. Efter cirka 3 veckor kommer pengarna till det konto som angivits hos Swedbank, alternativt utbetalas med avi. För att få ersättningen till ditt bankkonto måste du ha anmält ditt konto till Swedbank via https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg.