Hyra ut

En bostadsrätt upplåtes med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo i den. Ibland kan du inte nyttja din bostadsrätt för en viss tid, till exempel vid arbete eller studier på annan ort. Då kan du få tillstånd från styrelsen att hyra ut din bostadsrätt i andra hand, maximalt i ett år i taget. Är du missnöjd med styrelsens beslut kan du vända dig till Hyresnämnden. Hyr aldrig ut utan medgivande – du kan riskera att förlora din bostadsrätt!

Föreningen får enligt stadgarna ta ut en avgift för andrahands­upplåtelse på högst 10 procent av prisbasbeloppet per år (högst cirka 5 000 kr/år). Om lägenheten upplåts under en del av ett år, så beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Skriv under och skicka in denna blankett till styrelsen i god tid innan uthyrningen, se adress längst ned på webbsidan:

Aktuellt prisbasbelopp hittar du till exempel på SCB:s webbplats.