Inre fond

Inre fonden har tidigare byggts upp av en avsättning som gjorts varje månad som en del av månadsavgiften.

Inre fonden är till för din lägenhets underhåll, till exempel målning, tapetsering, inköp av kyl och frys etc. Du kan begära ut ersättning ur fonden för materialkostnad men inte arbetskostnad.

För att få ut ersättning måste blanketten nedan tillsammans med kvittokopia på utlägget skickas till HSB Kund- och medlemsservice.

Hur mycket din inre fond uppgår till framgår av dina månadsavier och Mitt HSB.