Inre fond

Inre fonden har byggts upp av en avsättning som gjorts varje månad som en del av respektive månadsavgift. Avsättningarna upphörde den 1 januari 2022.

Hur mycket din inre fond uppgår till framgår av dina månadsavier och Mitt HSB.

Ersättning för material men inte arbete

Inre fonden är till för din lägenhets underhåll, till exempel målning, tapetsering, inköp av kyl och frys etc. Du kan begära ut ersättning ur fonden för materialkostnad, men inte arbetskostnad.

Begära ersättning ur inre fonden

För att få ut ersättning måste blanketten nedan tillsammans med kvittokopia på utlägget skickas till HSB Kund- och medlemsservice.