Köpa eller sälja lägenhet

Lägenhetsregister

Kontakta HSB Kund- och medlemsservice för utdrag ur lägenhetsregistret.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är 3,5 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för ansökan om medlemskap i föreningen. Avgiften tas ut av säljaren av lägenheten.

Överlåtelseavgiften hanteras av HSB Kund- och medlemsservice.

Aktuellt prisbasbelopp hittar du till exempel på SCB:s webbplats.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgiften är 1,5 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Avgiften tas ut av den som pantsätter lägenheten.

Pantsättning, pantbrev mm hanteras av HSB Kund- och medlemsservice. När du köper en lägenhet eller belånar den du har ska ett lägenhetsregisterutdrag och pantsättningshandlingarna skickas till:

HSB Stockholm
FE 5409
838 77 Frösön

Aktuellt prisbasbelopp hittar du till exempel på SCB:s webbplats.

Medlemskapsansökan i föreningen

Föreningen godkänner delat ägande men inte juridiska personer. Medlemskap i HSB krävs.

Medlemskap i föreningen hanteras av HSB Kund- och medlemsservice.

Försäkring

Kom ihåg att teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring när du köper lägenhet.